2008-2009

 • Sadhu Vaswani Mission MBA & Nursing Institute, Koregaon Park, Pune
 • Sri Balaji Society, Academic Building, Tathawade, pune.
 • Bharati Vidyapeeth, Dental College, New Girls Hostel Building, Sangli.
 • Sri Balaji Society, BITM & BIMHRD, Acedemic Block Building, Tathawade, Pune.
 • Bharati Vidyapeeth, Agricultural College Building , Hingangaon, Sangli.
 • Syndicate Bank , Hadapsar, Pune.
 • Bharati Vidyapeeth, MCA & MBA College, CBD BElapur, Sector – 8, Navi Mumbai.
 • M/s Vishwaj Energy Pvt Ltd, Dhom Balakwadi, Wai, Satara.
 • Sri Balaji Society , Acedemic Building, Tathwade, Pune

2009-2010

 • DLI Power Ltd Darna & Wadivarhe Substation of MSEDCL Project, Nashik.
 • M/s Vishwaj Energy Pvt Ltd.Dhom Balkawadi, Wai, Satara..

2010-2011

 • Sadhu Vaswani Mission, MBA & Nursing Institute Project, Koregaon Park, Pune
 • Loknayak Jayaprakash Narayan Shetkari Sahakari Soot Girni Ltd. Shahada, Dist Nandurbar

2011-2012

 • Sagareshwar Magaswargiya Sah. Yantramag Sanstha Maryadit,Kadegaon, Sanagli
 • M/s Datta Textiles.
 • Bosch Ltd , Nashik.

2013-2014

 • College of Agricultural Banking, Reserve Bank Of India, Pune.
 • Jindal Fittings Ltd , Tembhurni Solapur..
 • Sagareshwar Sahakari Soot Girni Ltd, Kadegaon, Sangli.
 • Udagiri Sugar & Power Ltd, Khanapur, Sangli.
 • Vishwaj Energy Pvt Ltd, Dhom Balkawadi, Wai, Satara.

2014-2015

 • CSIR- URDIP, National Chemical Laboratory, Pune.